Tożsamości PCW: Wykaz tożsamość : sinα/1+cosα=tgα/2 2(1+cosα)sin2 α/2=sinα
1 gru 18:30
janek191:
sin α 

= tg 0,5α ?
1 + cos α 
1 gru 20:49
janek191:
 sin α 2sin0,5α*cos0,5α 
L =

=

=
 1+cos α sin2 0,5α +cos2 0,5α) +(cos2 0,5α −sin2 0,5α) 
 sin 0,5α 
=

= tg 0,5α = P
 cos 0,5α 
1 gru 20:57