funkcja kwadratowa rozszerzenie dilloneq: Dana jest funkcja kwadratowa f określona wzorem f(x)= mx2 + (m+1)x +1 + m Dla jakich wartości parametru m wszystkie wartości funkcji f są nie mniejsze od 3 ?
1 gru 17:53
ICSP: m = 0 − nie spełnia m > 0 − nie spełnia f(x) → gdy x → ± Dla m < 0 wiadomo, że zbiorem wartości jest (− ; yw], więc wystarczy aby yw < 3
1 gru 17:56
ICSP: K***a nie mniejsze. m = 0 − nie spełnia m < 0 − nie spełnia m > 0 − wystarczy aby yw ≥ 3 Analiza dokładnie taka jak wyżej.
1 gru 17:59
dilloneq: Dzięki wielkiee
1 gru 18:18