Rozwiąż nierówność ktos: Jak rozwiązać nierówność |sinx|≥|cosx|? Podniosłem obustronnie do kwadratu i wyszło mi z dwóch nawiasów, że sin(x−pi/4)=0 i cos(x−pi/4)=0 i wyznaczyłem rozwiązania, ale nie wiem, co z tym dalej zrobić.emotka Czy ktoś mógłby mi to ładnie rozrysować i napisać odpowiedź? Dziękuję z góry.
1 gru 14:43
ICSP: sin2x ≥ cos2x cos2x − sin2x ≤ 0 cos(2x) ≤ 0
1 gru 14:45
ktos: A jeżeli bym rozwiązywał, używając (a−b)(a+b)=a2−b2, to jak by to wyglądało?
1 gru 14:46
ICSP: (cosx − sinx)(cosx + sinx) ≤ 0 cosx − sinx ≤ i cosx + sinx ≥ 0 lub cosx − sinx ≥ 0 i cosx + sinx ≥ 0 Cztery nierówności.
1 gru 14:48
ktos: A jak zapisać do tego rozwiązanie?
1 gru 14:50
ICSP: Rozwiązujesz 4 nierówności. Zapisujesz rozwiązania. Następnie bierzesz dwa iloczyny rozwiązań i na końcu sumujesz otrzymane przedziały.
1 gru 14:52
ktos: Dziękuję. A jeżeli chodzi o rozwiązania cos2x≤0, to będzie to x∊<π/4+kπ; 3π/2+kπ>?
1 gru 14:55
ICSP:
 

4 
1 gru 14:57