miary kątów angi: rysunekPodaj miary kątów wewnętrznych czworokąt
1 gru 14:42
angi: wszystkie punkty są oczywiscie na okręgu
1 gru 14:42
a@b: rysunek
1 gru 16:17