NWD,kodowane pjoter: Wyznacz największy wspólny dzielnik liczb 12! i 415 . Zakoduj cyfrę tysięcy, setek i dziesiątek otrzymanego wyniku.
30 lis 15:44
Felek z fabryki butelek: policz ile razy występuje czynnik 2 w 1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*12 i podziel ilość dwójek przez dwa to będzie ilość czwórek potem oblicz i zakoduj
30 lis 15:51
pjoter: a Jakby np. w tego typu zadaniu było 12! i 514 to jak sie do tego zabrać i znaleźć NWD?
30 lis 16:11
WhiskeyTaster: Widać, że 52. Rozkładasz liczbę na czynniki pierwsze. Widać, że w 12! masz między innymi 5*10 = 5*5*2. W inny sposób nie uzyskasz tu piątki.
30 lis 16:15
Mila: 12!=210*35*52*7*11 415=230 NWD(12!, 230)=210=1024
30 lis 16:23