Obliczenie całki Donar:
 x 
Muszę obliczyć całkę:

 sin2x 
Wiem, że muszę przyjąć tutaj metodę całkowania przez części, lecz mam problem z ustaleniem f(x) oraz g(x)
30 lis 14:51
ABC: dużo kombinacji możliwych nie ma emotka
30 lis 14:55
Jerzy: Sugeruję: v’ = 1/sin2x oraz u = x
30 lis 15:15
Jerzy: Tam miało byc: v’ = − 1/sin2x
30 lis 15:25
Donar: czy powinno wyjść −xctg + ∫ctgxdg ? Wiem, że trzeba to jeszcze rozpisać
30 lis 15:35
Bleee: Podstawienie:
 cosx t' 
Ctgx =

=

 sinx t 
t = sinx ; dt = cosx dx
30 lis 15:37
Jerzy:
 f’(x) 

dx = ln|f(x)| + C
 f(x) 
30 lis 15:39
Donar: czyli ostateczny wynik to będzie −xctgx + ln|x| + C ?
30 lis 15:46
Donar: Poprawka: −xctgx + ln|sinx| + c
30 lis 15:47
Jerzy: Tak.
30 lis 15:48