Współrzędne sferyczne El3na: Obliczyć całkę ograniczoną takim obszarem: x2 + y2 + z2 ≤ 4x Współrzędne sferyczne: x=rsinβcosα y=rsinβsinα z=rsinβ Narysowałam ten obszar,ale nie wiem czy dobrze wyznaczyłam ograniczenia? : 0 ≤ β ≤ π −π/2 ≤ α ≤ π/2 0 ≤ r ≤ 4sinβcosα
30 lis 14:46
jc: Sposób całkowania zależy też od funkcji, którą całkujemy. Jak liczyłbyś całkę z f=x2+y2+z2? a z f=(x−2)2+y2+z2?
30 lis 18:53