Prawdopodobieństwo. Urny Pablo98: Pomógłby mi ktoś z tymi zadaniami? Jedyne co wiem to mam metodą drzewka robić. 1.Z urny zawierającej 4 kule białe i 6 czarnych losujemy 3 kule. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kul tego samego koloru 2.W urnie znajduje sie 10 kul białych i 15 kul czarnych. Losujemy trzy kule. Oblicz prawdopodobieństwo ,że wylosowano: a)przynajmniej jedną kule białą b)dokładnie dwie kule białe 3.W urnie jest 10 kul: 6 białych i 4 czerwone. Losujemy trzy kule. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania: a)trzech kul białych b)jednej kuli białej i dwoch czerwonych c)co najmniej jednej kuli białej 4.Do pustej urny włożono 8 kul białch i 4 kule czarne a nastepnie wylosowano bez zwracania 5 kul. Jakie jest prawdopodobieństwo ,że stosunek liczby kul czarnych do liczby kul białych w urnie uległ zwiększeniu? 5.W urnie są tzry kule białe i dwie czarne. Losujemy trzykrotnie po dwie kule, zwracając je za każdym razem do urny. Jakie jest prawdopodobieństwo , że trzy razy otrzymamy kule tego samego koloru? 6.Z urny zawierającej 2 kule białe i 3 czarne losujemy 3 razy po dwie kule , przy czym po każdym losowaniu wylosowane kule wrzucamy z powrotem do urny. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania co najwyżej raz pary kul różnokolorowych 7.W pierwszej urnie są 2 kule białe i 8 zielonych, w drugiej zaś 3 białe i 6 zielonych. Rzucamy kostką do gry. Jeżeli wypadnie więcej niż 3 oczka, to losujemy kulę z pierwszej urny, w przeciwnym przypadku z drugiej. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. 8.W pierwszej urnie są 2 białe i 3 czarne kule, a w drugiej 3 białe i 5 czarnych. Rzucamy kostką do gry. Jeżeli wypadnie 6 oczek, to losujemy kulę z drugiej a jeżeli mniej ,to z pierwszej urny. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej.
30 lis 11:46
Jerzy: 1)
 4*3*2 + 6*5*4 + 3*2*1 
P(A) =

 13*12*11 
30 lis 11:53
Jerzy: 2)
 15*14 
a) P(A) = 1 −

 25*24 
 3*10*9*15 
b) P(A) =

 25*24*23 
30 lis 11:58
Jerzy: 3)
 6*5*4 
a) P(A) =

 10*9*8 
 3*6*4*3 
b) P(A) =

 10*9*8 
 4*3*2 
c) P(A) = 1 −

 10*9*8 
30 lis 12:07
Blee: A potrafisz robić 'metodą drzewka' (rysować te drzewka?) Chcesz się tego nauczyć czy po prostu chcesz gotowca (i dlatego wstawiłeś wszystkie 8 zadań)? Czy rozmawiałeś z nauczycielem odnośnie tego, że nie rozumiesz tego tematu?
30 lis 12:37
Pablo98: Narysować i opisać drzewko umiem ale dalej już są problemy.
30 lis 14:36
Jerzy: Rozwiązywanie np zad 1 rysując drzewko ma sens , gdybyśmy losowali 2 kule. Przy losowaniu 3 kul,to bezsens.
30 lis 14:44
Jerzy: Pokaż swoje drzewko do zad 1.
30 lis 14:45