asymptoty Alicja: Znajdz asymptoty funkcji: chodzi bardziej o asymptoty ukosne , wyszla mi niesk i −niesk dla 2 przypadkow , i stad zapytanie czy moze tak byc? i kiedy dokaldnie sa asymptoty ukosne?
 x 
f(x)=

 lnx 
29 lis 20:25
Blee: asymptota ukośna (pozioma to jej szczególny przypadek) występuje gdy
 f(x) 
istnieje granica limx−>+

= a
 x 
oraz granica limx−>+ Uf(x) − ax = b wtedy mówimy, ze funkcja posiada asymptotę ukośną w '+' daną wzorem y = ax+b (analogicznie dla x−> −) UWAGA −−− jeżeli a = 0, to mamy asymptotę poziomą y = b
29 lis 20:31
Blee: winno być: oraz granica limx−>+ f(x) − ax = b
29 lis 20:31
Blee: proszę ... zdradź mi proszę o jakich 'dwóch przypadkach' mówisz odnośnie tego przykładu
29 lis 20:32
Blee: i od razu napisz jak te granice policzyłaś
29 lis 20:33
Leszek: Do wykresu funkcji moga byc dwie asymptoty ukosne tzw. asymptota prawostronna dla x→ + i asymptota lewostronna dla x→ − .
29 lis 21:18