mat mat: n jest naturalne nieparzyste (n−2)(n−4)(n−6)*...*5*3*1 jak to zapisac w postaci sumy ∑k=0k=?? do jakiego k bedzie to sumowane?
29 lis 08:06
mat: w postaci iloczynu ∏k=0k=? ?
29 lis 08:08
Saizou : Poczytaj o silni wirlokrotnej
29 lis 08:33
mat:
 n−3 
od k=0 do k=

 2 
29 lis 08:53
Saizou : ...=(n−2) Tak, na końcu są dwa wykrzykniki (symbol silni podwójnej)
29 lis 09:02
Adamm:k=1(n−1)/2 (n−2k)
29 lis 09:02
Saizou : ...=(n−2)! !
29 lis 09:02