Jaki sposób na rozwiązanie tej nierówności wielomianowej? kubek: –x3 + 2x2 + 4x > 3
28 lis 19:09
salamandra: 3 będzie pierwiastkiem, podziel ten wielomian najpierw
28 lis 19:11
salamandra: rysunekpo podzieleniu będzie (−x2−x+1)(x−3) > 0 (−x2−x+1)(x−3) = 0 −x2−x+1 = 0 v x−3 = 0
 −1−5 −1+5 
x1 =

x2=

x3 = 3
 2 2 
x∊(− ; x1) U (x2; x3)
28 lis 19:25
a@b: rysunek x=3 −− jest pierwiastkiem x3−2x2−4x+3<0 (x−3)(x2+x−1)<0 i jak podaje salamandra
28 lis 19:47