W populacji rolników wylosowano próbę 15 osób i u każdej dokonano pomiaru czasu Student: W populacji rolników wylosowano próbę 15 osób i u każdej dokonano pomiaru czasu wykonania pewnego zadania. Okazało się, że średni czas wyniósł 10 minut, a odchylenie standardowe 3 minuty. Przyjmując współczynnik ufności 1−α=0,95 oszacować średni czas pracy w całej populacji. Wiem w jaki sposób podstawić do wzoru, jednak nie wiem w jaki sposób odczytać wartość z tablicy (w tym przypadku rozkład t−Studenta). Wartość tablicowa wynosi 2,145, ale nie wiem od czego zależy.
27 lis 22:15