Okrąg opisany na trójkącie równoramiennym - odległość środka od ramienia mat53151: Na trójkącie równoramiennym o podstawie długości 12 i ramieniu równym 10 opisano okrąg. Oblicz promień R tego okręgu oraz odległość d jego środka od ramienia trójkąta. R=25/4 ze wzoru R=(abc)/(4P) Jak obliczyć odległość d?
27 lis 20:09
a@b: rysunek 1 sposób R=25/4 ΔBSC równoramienny , to |EB|=|EC|=5 z tw. Pitagorasa w ΔBSE d2=R2−|EB|2 ⇒ d=............... 2 sposób Z podobieństwa trójkątów DBC i SEC z cechy( kkk)
6 d 

=

⇒ d=....
10 R 
27 lis 22:09
Mila: rysunek 1) h=8 PΔ=48
 10*10*12 
48=

 4R 
 25 
R=

 4 
2) W ΔCDB:
 6 3 
sinγ=

=

 10 5 
3) W ΔCEO:
 d 3 d 
sinα=


=

 R 5 25/4 
 25 
5d=3*

 4 
 15 
d=

 4 
======
27 lis 22:10
a@b: No i masz jeszcze podany przez Milę 3 sposób emotka
27 lis 22:14
mat53151: Dziękuję
27 lis 22:41