Napisz wzór i narysuj wykres funkcji y=g(m), Patkowa: Napisz wzór i narysuj wykres funkcji y=g(m), która każdej liczbie rzeczywistej m przyporządkowuje najmniejszą wartość funkcji kwadratowej f(x)= −x2+(m2−4)*x+2 w przedziale <−1;1>. Obliczam wartości w końcach przedziału f(−1)= −1−m2+4+2= −m2 + 5 f(1)= −1+m2−4+2=m2 −3 Mam problem co zrobić dalej 😅
27 lis 19:54
ite: Wykresem funkcji f(x)=−x2+(m2−4)*x+2 jest parabola o ramionach skierowanych w dół, funkcja nie ma wartości najmniejszej. Teraz szukamy najmniejszej wartości f(x) w przedziale <−1;1>. Będzie ona równa min{(−m2+5); (m2−3)} /czyli mniejszej z tych wartości lub pierwszej z nich gdy są równe/. 1. Sprawdzamy, dla jakich wartości m są równe: −m2+5 = m2−3 2. Szukamy, dla jakich wartości m zachodzi: −m2+5 > m2−3 3. I dla jakich wartości m zachodzi: −m2+5 < m2−3
27 lis 21:42
27 lis 21:52
ite: Ale to powyżej to moje własne przemyślenia /żaden recykling ♻/.
27 lis 22:00