Homomorfizmy, Z[i]. Haloalo: Nie rozumiem oznaczenia Z[i]. Dodatkowo nie wiem jak ugryźć to zadanie: Wyznacz |{φ: Z[i]→Z[i], φ − homomorfizmy}|.
26 lis 20:33
jc: Może to liczby postaci a+bi, gdzie a, b ∊Z? Czy chodzi o homomorfizmy pierścienia? Identyczność, sprzężenie. Nie wiem, czy można uznać przekształcenie, które każdej liczbie przypisuje zero.
26 lis 20:38
Haloalo: Intuicyjnie też tak myślę, bo trudno wymyślić mi coś innego... Niestety polecenie nie precyzuje dokładnie o jakie homomorfzimy chodzi. Podejrzewam, że zostało to zapisane skrótowo, nie robiliśmy zadań tego typu na ćwiczeniach, więc nie mam na czym bazować, Inny podpunkt tego zadania: |{φ: C3→S4 φ−homomorfizmy}|
26 lis 21:48