Proszę o pomoc przy pochodnej useruser: f(x)= x3 *cos 1/x dla x≠0 0 dla x=0 Wtedy pochodna f'(0) : a) >1 b) ≤0 c) nie istnieje d)<1/2 wydaje mi się,że odpowiedzią jest nie istnieje albo 0. Jednak nie jestem pewna więc proszę o pomoc
26 lis 20:00
Leszek: f ' (x)= 3x2*cos(1/x) + x3* (−sin(1/x) * (−1/x2)
26 lis 20:05
Mariusz: Tutaj trzeba policzyć granice jednostronne Pochodną też lepiej policzyć używając granicy
26 lis 21:59