Arcsinx def Kordian:
 π 
Czy y= arcsinx <=> siny=x , x∊<−1;1> y∊<−

> to poprawna definicja tej funkcji ?
 2 
26 lis 19:56
Jerzy: Popraw zbiór wartości.
26 lis 20:31
Kordian:
 π π 
y∊<−

;

> * bład przy pisaniu przykładu
 2 2 
Odpowiadając tak na pytanie o definicję bez opisu słownego zawrę wszystko co trzeba powiedzieć ?
26 lis 20:51
Mila: rysunek f(x)=arcsin(x)
26 lis 22:30