matematykaszkolna.pl
Statystyka matematyczna Bolek i Lolek: Wykazać, że wariancja z próby S2=1/n∑(Xi−Xśr) jest estymatorem asymptotycznie nieobciążonym i zgodnym parametru σ2, jeżeli cecha w populacji ma rozkład normalny . Skorzystać z faktu, że nS22∼chi2n−1 Zaproponować estymator nieobciążony i zgodny parametru σ2
23 lis 16:54
Bolek i Lolek: Przepraszam, S2=1/n*∑(Xi−Xśr)2
23 lis 16:57