matematykaszkolna.pl
Rozwiąż nierówność Aleksandra: Rozwiąż nierówność: 5x*2x+1≤52x*22x
23 lis 15:21
ICSP: 2 * 10x ≤ 102x // :10x 2 ≤ 10x x ≥ log(2)
23 lis 15:23