matematykaszkolna.pl
wielomiany wielomian: Reszta z dzielenia wielomianu f przez dwumian x+4 jest równa 4, a przy dzieleniu przez dwumian x−2 wynosi −2. Oblicz resztę z dzielenia wielomianu przez trójmian x2 + 2x − 8. Widzę, że x2+2x−8 = (x+4)(x−2), ale nie mam pojęcia jak z tego skorzystać i co dalej zrobić. Bardzo proszę o pomoc.
23 lis 14:16
Blee: W(x) = Q(x)*(x+4)(x−2) + ax+b (gdzie reszta to właśnie to ax+b) I teraz: W(2) = 0 + 2a + b = −2 W(−4) = 0 + (−4)a + b = 4 masz prosty układ równań z dwoma niewiadomymi (a i b)
23 lis 14:21