matematykaszkolna.pl
granice olcia: Oblicz granicę funkcji
 (|x|−3) 
lim (x−>3)

 (x−3)(x+3) 
23 lis 13:20
olcia:
23 lis 13:33
Des: x ≠ 3 , x ≠ −3
 (x − 3) 
Dla x ≥ 0

 (x − 3)(x + 3) 
 (x − 3) 1 1 1 
limx→3

=

=

=

 (x − 3)(x + 3) x + 3 3 + 3 6 
23 lis 13:39
olcia: Czy tutaj trzeba sprawdzać granicę prawo i lewostonną zmieniając znak przy x w module ma plus lub minus?
23 lis 13:44
Jerzy: Nie trzeba,bo x → 3 obustronnie po wartościach dodatnich.
23 lis 13:46