matematykaszkolna.pl
udowodnij, że Kelo: 13 + 23 + ... +n3 = (1 + 2 + 3 +... +n)2
22 lis 17:27
PW: Dowód indukcyjny?
22 lis 17:47