matematykaszkolna.pl
Jak określić dziedzinę funkcji Dziedzina:
 2x−x2 
f(x)=

 (1−x)2 
22 lis 14:46
Jerzy: x − 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1 D = R\{1}
22 lis 14:53
Dziedzina: Czyli kwadrat nic nie robi w takiej dziedzinie ?
22 lis 14:58
Jerzy: Nie ma żadnego wpływu na dziedzinę.
22 lis 15:03