matematykaszkolna.pl
proszę o pełne rozwiązanie, bo nw jak się rozwiązuje nierówności bartek:
 2x−5 
Rozwiąż nierówność |

| > x
 x+3 
22 lis 13:20
Jerzy: Dla x ≠ − 3 masz: |2x − 5| > x*|x + 3| i liczysz w przedzialach.
22 lis 13:23