matematykaszkolna.pl
. Geo: Zbadaj zbieżność ciągu:
 7 3n+1 n2−1 
xn=(

,

,

)
 n2 2n+2 n2+n 
Czy można to obliczyć licząc granicę przy n→ z każdego wyrażenia?
22 lis 13:03
Geo: .
22 lis 13:32
piotr: xn → (0, 3/2, 1)
22 lis 14:10