matematykaszkolna.pl
Określ liczbę permutacji zbioru Qaz: Liczba permutacji zbioru (n+1) elementowego jest o 600 większa od liczby permutacji zbioru n elementowego. Znajdź n Skoro liczbę permutacji zbioru n elemtowego wyrażamy jako n!, to liczbę permutacji zbioru (n+1) elementowego powinnismy wyrażać poprzez (n+1)! ?
22 lis 12:37
Qaz: Dochodzę do momentu: n!n=600
22 lis 12:50
Qaz: Da się to policzyć inaczej niż przez podstawianie liczb?
22 lis 13:01
Saizou : Liczba permutacji zbioru (n+1)−elementowego wynosi (n+1)! Liczba permutacji zbioru n−elementownego wynosi n! Z treści zadania mamy (n+1)!=n!+600 (n+1)n!−n!=600 n!(n+1−1)=600 n!*n=600 Sprawdzaj po kolei n n=1....n=2....itd. n!*n=5!*5 n=5
22 lis 13:03
Qaz: Okej czyli po prostu po kolei się sprawdza, dzięki!
22 lis 13:10