matematykaszkolna.pl
Równanie Xvartis: Rozwiąż równanie:
 3 
21+2log2cosx

= 90,5 +log3sinx
 4 
21 lis 17:19
Jerzy: Na mnie już nie licz.
21 lis 17:26
Tadeusz: 2*2log2cos2x−3/4=3*3log3sinx 2cos2x−3/4=3sinx itdemotka
21 lis 18:03