matematykaszkolna.pl
Rozwiąż równanie Xvartis: Rozwiąż równanie: 3cos 2x+1 − 2 * 3cos2 x+1 + 9 = 0
21 lis 14:29
Jerzy: Wykorzystaj: cos2x = cos2x − sin2x = cos2x − (1 − cos2x) = 2cos2x − 1 Potem podstawienie: 3cos2x = t i załozenie : t > 0
21 lis 14:35