matematykaszkolna.pl
.... Marta: Określ liczbę pierwiastków równania (m−5)x2−4mx+m−2=0. Czy powinno wyjśc równanie kwadratowe:m2−7m+6 i wtedy delta wychodzi>0, czyli rozwiązanie ma 2 pierwiastki?
21 lis 12:47
6latek: NIe dla m=5 masz rownanie liniowe ktore ma tylko jedno rowiazanie dla m≠5 rownanie jest kwadratowe i teraz w zaleznosci od delty liczysz ilosc rozwiazan
21 lis 12:51
ICSP: m2 − 7m + 6 jest wyrażeniem a nie równaniem. Masz równanie : ax2 + bx + c = 0 Przypadek dla a = 0 robisz osobno. Jeżeli natomiast a ≠ 0 to równanie posiada − dwa pierwiastki gdy Δ > 0 − jeden pierwiastek gdy Δ = 0 − nie ma pierwiastków gdy Δ < 0
21 lis 12:53
PW: Po uwzględnieniu uwag Kolegów: Tak nie wolno opowiadać matematyki. Co to znaczy "rozwiązanie ma 2 pierwiastki"? To humor z zeszytów szkolnych. Dla m≠5 mamy równanie kwadtratowe, którego Δ = 16m2 − 4(m−5)(m−2) = 16m2 − 4(m2−2m−5m+10) = 16m2 − 4m2 +28m − 40 = = 12m2 + 28m − 40 = 4(3m2 +7m − 10), ale sprawdź, mogę się mylić w rachunkach.
21 lis 13:03
Marta: Dziękuję za Wasze cenne uwagi. Muszę to wszystko przemyśleć " na spokojnie", bo już mnie głowa rozbolała Dziękuję za pomoc
21 lis 13:08