matematykaszkolna.pl
rozróżnialne kody Hania: a) Ile rozróżnialnych kodów siedmioznakowych można utworzyć z pięciu liter x,y,s,t,r oraz ośmiu cyfr 1,....,8 jeśli mają byc spełnione wszystkie poniższe warunki: na początku kodu musi stać litera, cyfry w całym kodzie nie mogą się powtarzać, w całym kodzie musi wystąpić przynajmniej jedna cyfra. Uzasadnij
21 lis 08:41