matematykaszkolna.pl
teoria prawa logiczne Stu_dent: Na jakim prawie logicznym opiera się dowód przez zaprzeczenie?
20 lis 22:23
PW: (p ⇒ q) ⇔ (∼q ⇒ ∼p) − prawo kontrapozycji Zdania p⇒q oraz ∼q ⇒ ∼p mają tę samą wartość logiczną, Zamiast więc dowodzić prawdziwości q przy założeniu p dowodzi się prawdziwości ∼p przy założeniu ∼q. Mówiąc po chłopsku − pokazuje się, że z zaprzeczenia tezy wynika zaprzeczenie założenia.
20 lis 23:06