matematykaszkolna.pl
Ile różnych ciągów długości 7 można utworzyć... Chariton: Ile różnych ciągów długości 7 można utworzyć, używając cyfr ze zbioru { 1, 2, 3, 4, 5 } oraz liter ze zbioru {a, b, c, d, e, f}, jeśli na dwóch ostatnich pozycjach nie mogą wystąpić te same litery?
20 lis 20:53
ite: wszystkich ciągów siemioznakowych można utworzyć 117 te same litery na dwa ostatnie miejsca można wybrać na 6 sposobów, a na pozostałych pięciu pozycjach mogą się znaleźć którekolwiek z podanych znaków na 115 sposobów czyli ciągów bez tych samych liter na dwóch ostatnich pozycjach bedzie 117−6*115
20 lis 21:24