matematykaszkolna.pl
FUNKCJE Marta: Naszkicuj wykres funkcji f określonej wzorem f(x)=Ix2−4I
20 lis 20:02
Szkolniak:
 x2−4, gdy x2−4≥0  
f(x)= −(x2−4), gdy x2−4<0
 x2−4, gdy x∊(−;−2>∪<2;+)  
f(x)= −x2+4, gdy x∊(−2;2)
20 lis 20:14
Marta: Dziękuję bardzo, a to?Mogę prosić? f(x)=I−4x2+4x−1I
20 lis 20:23
Mila: rysunek 1) rysujemy wykres funkcji : y=x2−4 2) symetria względem OX tej części wykresu , która odpowiada wartościom ujemnym− ⇒ otrzymujemy wykres: f(x)=|x2−4}
20 lis 20:25
Mila: Wykonaj wg przepisu z 20:25 Za chwilę narysuję, abyś sprawdziła, czy dobrze zrobiłaś.
20 lis 20:26
Szkolniak: w takich przypadkach rzeczywiście lepiej zastosować sposób Mili emotka o wiele szybciej niż tym moim
20 lis 20:35
Mila: rysunek f(x)=I−4x2+4x−1I=|4x2−4x+1|
20 lis 20:41
Marta: Dziękuję Wam serdecznie
20 lis 20:42