matematykaszkolna.pl
Podstawą ostrosłupa ABCDE jest kwadrat, a spodek F wyso- kości EF ostrosłupa jes Kox: Podstawą ostrosłupa ABCDE jest kwadrat, a spodek F wyso− kości EF ostrosłupa jest środkiem krawędzi AD (patrz rysu− nek). Ponadto wiadomo, że każda z dwóch dłuższych krawę− dzi bocznych tego ostrosłupa ma długość 12 5 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 . Oblicz objętość tego ostrosłupa. Wysokość obliczyłem, ale podstawa mi źle wyszła.
20 lis 14:18
a@b: rysunek Z trójkąta BES "ekierki" o katach ostrych 60o,30o H=615 i |EB|=65 Z tw. Pitagorasa w ΔABE: 5a2=36*5 ⇒ a=6 , 2a =12
 1 
V=

144*615
 3 
V=28815 ========
20 lis 14:52
a@b: Dzisiejsza próbna maturka emotka
20 lis 14:55
Kox: Noo a ja dokładnie tak jak ty zrobiłem, ale chyba nie umiem dzielić bo mi zły wynik wyszedł hah
20 lis 15:29