matematykaszkolna.pl
Geometria wykreślna studia. kubi29: rysunekDane są dwa rzuty punktu A rys. 3.10.Wykreślić rzuty punktu B , symetryczneg do punktu A względem rzutni π1.
20 lis 13:53