matematykaszkolna.pl
A.Kiełbasa Olo: Funkcja f określona jest wzorem f(x)=x2 + mx +1 dla x<2 i −3x−9 dla x>lub=2 Znajdź te wartosci parametru m,dla ktorych funkcja jest malejaca
19 lis 21:35
Olo: Proszę o pomoc!
19 lis 22:01