matematykaszkolna.pl
Hej proszę o wytłumaczenie jak ta funkcja powstaje :)) Mateusz: 0.5|log2 x|
19 lis 20:32
Jerzy: To funkcja wykłanicza.
19 lis 20:56
Jerzy: *wykładnicza
19 lis 20:56
Mila: rysunek
 1 
f(x)=(

)|log2x|
 2 
x>0 1) |log2x|=log2x dla x≥1 wtedy :
 1 
f(x)=(

)log2x=2(−log2x)
 2 
 1 
f(x)=2log2

 x 
 1 
f(x)=

dla x>1
 x 
2) |log2x|=−log2x dla x∊(0,1) Wtedy masz wzór funkcji:
 1 
f(x)=(

)−log2x=2log2x
 2 
f(x)=x dla x∊(0,1)
19 lis 21:16
Mateusz: Dzięki wielkie
19 lis 21:49
Mila: emotka
19 lis 21:52