matematykaszkolna.pl
Dowodzenie funkcja kwadratowa Guest: Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x) = − x2 + (b+2)x + 2b, gdzie b jest liczbą rzeczywistą. a) wykaż, że funkcja f ma co najmniej jedno miejsce zerowe dla każdej rzeczywistej wartości parametru b b) dla jakiej wartości parametru b funkcja ma tylko jedno miejsce zerowe? Oblicz to jedno miejsce zerowe
19 lis 19:45
===: Sprawdź czy dobrze przepisałeś f(x)
19 lis 19:51
Guest: Fakt, a powinno być dodatnie − f(x) =x2 +(b+2)x + 2b
19 lis 19:53
ABC: b=−2 funkcja f(x)=−x2−4 nie posiada miejsc zerowych
19 lis 19:54
ABC: dla tego nowego wzoru zauważ że f(−b)=b2+(b+2)(−b)+2b=b2−b2−2b+2b=0
19 lis 19:57
===: a) Δ≥0 (b+2)2−8b≥0 ⇒ (b−2)2≥0 , b∊R b) dla b=2 Δ=0
 −4 
x=

=−2
 2 
19 lis 19:57
salamandra: Δ = (b+2)2−4**2b = b2+4b+4−8b = b2−4b+4 g(b) = b2−4b+4 wykres g(x) (delty): W(p,q) p = 2 q = f(p) = f(2) = 4−8+4 = 0 Δ g(b) = 0 b0 = 2 W związku z tym, delta nigdy nie jest ujemna, więc zawsze f(x) będzie miało co najmniej jedno miejsce zerowe. b) dla b = 2 f(x) = x2+4x+4 spr. Δ = 0 x0 = −b/2a = −4/2 = −2
19 lis 19:58
ABC: po co tak silnie działające lekarstwo jak delta gdy można rozłożyć w głowie x2+(b+2)x+2b=(x+b)(x+2) emotka
19 lis 20:00
salamandra: Kto umie ten umie
19 lis 20:04