matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo, talia kart. Uczeń: Talie 24 kart dzielimy na pół. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w obydwu taliach będzie równa liczba kart koloru czarnego i czerwonego.
19 lis 19:43
Pytający:
nawias
12
nawias
nawias
6
nawias
 
nawias
12
nawias
nawias
6
nawias
 
*
  
 

nawias
24
nawias
nawias
12
nawias
 
 
 
19 lis 19:52
Uczeń: Mógłbyś opisać jak to zrobiłeś?
19 lis 19:56
Pytający:
nawias
12
nawias
nawias
6
nawias
 
// wyborów 6 z 12 kart w danym kolorze
 
nawias
24
nawias
nawias
12
nawias
 
// wyborów 12 z wszystkich 24 kart
 
19 lis 21:18