matematykaszkolna.pl
ICSP: sin(x − π) = − sin(x) więc dostajesz równanie: 2sinx = 1
19 lis 19:40
kotlety: Wskazówka sin(x−π)= −sin(π−x)= −sinx
19 lis 19:41
6latek: sin(x−π)= −sin(π−x)= −sinx
19 lis 19:42
salamandra: sin x = sin(x−π) + 1 sin x = sin(−(π−x)) + 1 sin x = −sin(π−x) + 1 sin x = −sin(x)+1, bo sin(180−x) = sin x sin x + sin x = 1 2sinx = 1/ (:2)
 1 
sin x =

 2 
 π  
x =

+2kπ v x =

+ 2kπ
 6 6 
19 lis 19:42