matematykaszkolna.pl
Nierówność z bezwzględną AAAAAAAA: |4+7x|>2x
19 lis 19:14
Pytający: ((4+7x≥0) ∧ (4+7x>2x)) ∨ ((4+7x<0) ∧ (−(4+7x)>2x)) ...
19 lis 19:17
6latek: 4+7x>2x lub 4+7x<−2x Rozwiaz te nierownosci
19 lis 19:17
AAAAAAAA:
 4 4 
Wychodzi mi x>−

i x<−

. Strona na której zazwyczaj to sprawdzam mówi że dziedzina
 5 9 
to zbiór liczb rzeczywistych. Czy to przez to że znak jest ">" i dwa wyniki w sumie pokrywają wszystkie liczby? Czy jest to zupełnie inny problem?
19 lis 19:18
ABC: najprościej 1)dla x<0 lewa strona nieujemna, prawa ujemna więc nierówność prawdziwa 2)dla x≥0 mamy 4+7x>0, więc |4+7x|=4+7x i nierówność 4+7x>2x, 4+5x>0 dla tych x również jest prawdziwa innych przypadków nie ma emotka
19 lis 19:27
Pytający: Oba wyniki pokrywają wszystkie liczby rzeczywiste, ale w pierwszym przypadku wychodzi:
 4 4 4 4 
x≥−

(bo x≥−

⋀ x≥−

⇒ x≥−

),
 7 7 5 7 
a w drugim:
 4 4 4 4 
x<−

(bo x<−

⋀ x<−

⇒ x<−

).
 7 7 9 7 
19 lis 19:29