matematykaszkolna.pl
warstwy warstwa: Jeżeli A≤B (A jest podgrupą B) to jak pokazać, że aby zachodziło dla warstw lewostronnych (aA)*(bA)=(a*b)A dla a,b∊B musi być spełniony warunek, że A jest dzielnikiem normalnym B? Inaczej: gdzie się nam popsuje, gdy A nie będzie tym dzielnikiem normalnym B.
19 lis 18:36
warstwa: ?
19 lis 19:34