matematykaszkolna.pl
Czy to rownanie jest dobrze ? Kacper: Sinx+sin(90+x)=1
 π 
Sinx=π2+2kπ. Lub.

+ x = π2 + 2kπ
 2 
X=π2+2kπ. Lub. X=2kπ
19 lis 17:44
6latek: jesli dajesz bez obliczen to sobie wpisz do wolframa i sprawdz
19 lis 17:56
ICSP: Sinx jest zupełnie czymś innym niż sinx. Wielkość liter ma znaczenie. Wiadomo, że
 π 
sinx + cosx = 2sin(x +

)
 4 
Dlatego sinx + cosx = 1
 π 2 
sin(x +

) =

 4 2 
19 lis 18:05