matematykaszkolna.pl
Porządek relacji Tomek: Która z poniższych relacji jest częściowym porządkiem w zbiorze {0, 1}n? Które z tych porządków są liniowe? Dla tych które są porządkami narysować diagram Hassego dla n = 3 i n = 4. a) (x1, x2, . . . , xn)≺1(y1, y2, . . . , yn)⇐⇒(x1≤y1)∧(x2≤y2)∧. . .∧(xn≤yn) Jak zabrać się za tego typu zadanie?
19 lis 17:38
Tomek: up
19 lis 18:07
Pytający: Pokazać, że któraś z własności częściowego porządku nie jest spełniona, albo wykazać, że wszystkie są spełnione i jest to częściowy porządek. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99%C5%9Bciowy_porz%C4%85dek
19 lis 19:15