matematykaszkolna.pl
Pomocy Sabina: Rozwiąż nierówność: (x+4)(2−x)<(x−2)(x+1)
19 lis 09:55
Blee: (x+4)(2−x) − (x−2)(x+1) < 0 (x+4)(2−x) + (2−x)(x+1) < 0 [(x+4) + (x+1)](2−x) < 0 (2x + 5)(2−x) < 0 i robisz szkic wykresu
19 lis 09:57
Sabina: Możesz mi pomóc
19 lis 10:00
PW: − (x+4)(x−2) < (x−2) (x+1) 0 < (x−2) (x+1+x+4) 0 < (x−2)(2x+5)
 5 
0 < (x−2))(x+

)
 2 
− nierówność kwadratowa (narysować parabolę i odczytać rozwiązanie). Jeżeli nie było jeszcze funkcji kwadratowej, to rozwiązać na zasadzie "iloczyn dodatni, a więc oba czynniki dodatnie albo oba ujemne".
19 lis 10:06
PW: Napisałem w gruncie rzeczy to samo co Blee, widać inaczej się nie da emotka
19 lis 10:09
Sabina: Super. Dziękuję chłopaki
19 lis 10:10