matematykaszkolna.pl
Kresy zbioru - parametry Kreślnik: Wyznacz kresy zbioru: A = {1k+1l1m: k,l,m∊N} Myślałem nad rozważaniem supremum i infimum ze względu na kolejne parametry, jednak metoda zdaje się być zbyt pracochłonna czy niczego niewykazująca. Jako inf wybieram 0, jako sup wybieram 1. Jak udowodnić? Z epsilonem?
14 lis 16:24
Blee: niech k = l = 1 ; m = 101010 wtedy masz 1 + 1 − [0] ≈ 2
14 lis 16:28
Kreślnik: Przyznaję rację z supremum, pominąłem jeden składnik. Jak jednak udowodnić?
14 lis 16:31