matematykaszkolna.pl
Nierówność Ina: Uzasadnij nierówność (z monotoniczności dobranej funkcji)
tgx tgy 

<

x y 
14 lis 11:13
PW: No przepraszam, ale tak dla wszystkich x i y, czy należą się jakieś założenia?
14 lis 11:46
Ina:
 π 
0<x<y<

 2 
14 lis 11:54
PW: A zwyczajnie policzyć pochodną funkcji
 tgx 
f(x) =

 x 
 π 
i pokazać, że f jest na całym przedziale (0,

) określona i i ma dodatnią pochodną, a
 2 
więc na podstawie odpowiedniego twierdzenia jest rosnąca na tym przedziale.
14 lis 13:53