matematykaszkolna.pl
asd asd: Rozwiąż nierówność 2x − 3 < x − 9 O co chodzi ze zmianą znaku z tego wzoru |x| = x, x>0 = −x x<0 czy jak podnosze do kwadratu to zmieniam '<' na '>'? Nie rozumiem nierownosci kiedy sa w wartosci bezwzglednej.
13 lis 23:21
a@b: założenie: 1/2x−3≥0 ⇒x≥3/2 chcemy podnieść nierówność obustronnie do kwadratu możemy to zrobić tylko wtedy gdy obydwie strony są nieujemne: lewa strona jest nieujemna , to prawa też musi być nieujemna ⇒ x−9≥0 ⇒ x≥9 otrzymujemy 2x−3< x2−18x+81 x2−20x+84>0 (x−14)(x−6)>0 i x≥9 ...... Odp: x∊(14, ) ============
13 lis 23:51