matematykaszkolna.pl
liczby względnie pierwsze ze zbioru kombi_tester: Ze zbioru {1, 2, . . . , 2n} wybieramy n+ 1 różnych liczb. Pokaż, że wśród wybranych liczb istnieje para liczb względnie pierwszych
13 lis 21:43
jc: Wśród wybranych liczb znajdziemy dwie kolejne dodatnie liczby całkowite, a takie liczby są względnie pierwsze.
14 lis 11:27