matematykaszkolna.pl
Wykaż morganfreeman:
 1 
Wykaż,że jeśli a<0,to a+

≤ −2
 a 
 1 
a+

≤ −2 /*a2
 a 
a3+2a2+a ≤ 0 a(a+1)2 ≤ 0 ,gdyż a < 0,(a+1)2 ≥ 0,zatem ich iloczyn ≤ 0 jest ok?
13 lis 18:58
WhiskeyTaster:
 1 
a +

≤ −2
 a 
a2 + 1 

≤ −2
a 
a2 + 1 ≥ −2a / zmieniamy znak nierówności, bo a < 0 a2 + 2a + 1 ≥ 0 (a + 1)2 ≥ 0
13 lis 19:31
ICSP: Dopisz zdanie i równoważności przekształceń i będzie dobrze.
13 lis 20:51